Šéfredaktor:
Bogdan Trojak
Redakce:
Hana Machálková
Redakční rada:
Ivan Wernisch, Přemysl Rut, Petr Odillo Stradický ze Strdic, Petr Koťátko a Martin Reiner.
Layout:
Bedřich Vémola
Sazba a zlom:
[Imprimatur]
Adresa redakce:
Neon, Štefánikova 18, 602 00 Brno, tel., fax: 05-41 23 50 79
E-mail:
predplatne@neon-mag.cz
dopisy@neon-mag.cz
prispevky@neon-mag.cz
Internet:
http://www.neon-mag.cz
Příjem materiálů:
Redakce přijímá písemné příspěvky, fotografie apod. za předpokladu, že autorská práva k nim nejsou vázána na třetí osobu. Souhlas k otištění považuje redakce za automatický. Autor rovněž zaručuje, že jeho materiál nemá reklamní charakter. Honoráře podle dohody. Autor musí uvést adresu, rodné číslo, popřípadě i číslo účtu. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, redakce nezaručuje jejich otištění. Autor bere na vědomí, že jeho příspěvek může být bezplatně použit v internetové verzi časopisu Neon. Jakékoliv další rozmnožování textu a fotografií jen s výhradním a písemným souhlasem vydavatele. Příspěvky označené jménem autora nevyjadřují bezpodmínečně mínění redakce.

Copyright: (c) Neon

Neon vychází měsíčně.
Cena jednotlivého výtisku: 100,- Kč
Roční předplatné (10 ks): 800,- Kč
Distribuce:
KOSMAS, Lublaňská 34,
120 00 Praha, tel.: 02-29 19 25
Vydává:
Společnost na podporu realizace multimediálního projektu Neon ve spolupráci s Kulturní nadací Martina Pluháčka

Líbí se ti Neon a máš vlastní internetovou stránku? Budeme rádi, když o nás dáš vědět svým internautům prostřednictvím tohoto odkazu:

Stačí, když do kódu stránky vložíš tyto řádky:

<a href=http://www.neon-mag.cz>
<img src=http://www.neon-mag.cz/media/neon.gif height=35 width=88 border=0>
</a>


Kdo jsme? * NeOn-Line * Měsíčník * Archiv * Hledat * E-mail * Linky